Regulamin gabinetu

Regulamin gabinetu

Wszyscy pacjenci korzystający usług gabinetu są zobowiązani do zapoznania się z regulaminem:

 1. Gabinet Michał Rżany Fizjoterapia i Osteopatia jest prywatną placówką świadczącą usługi w zakresie działalności leczniczej w myśl ustawy z dnia 25 września 2015 r. o zawodzie fizjoterapeuty (Dz.U. 2015 poz. 1994).
 2. Rejestracja pacjentów odbywa się drogą telefoniczną SMSową lub poprzez portal zarejestrowani.pl W przypadku nieodebranych połączeń rejestracja oddzwoni w jak najkrótszym czasie.
 1. Potwierdzenie wizyty za pomocą: SMS, telefonicznie lub poprzez portal zarejestrowani.pl zaplanowane jest dzień przed ustaloną wizytą do godziny 15:00 po tej godzinie – wizyta zostaje anulowana (umożliwia to wpisanie osób z listy rezerwowej).
 2. Brak potwierdzenia umówionej wizyty zarejestrowanej poprzez portal znanylekarz.pl skutkuje blokadą pacjenta. Jedyną możliwością umówienia wizyty wtedy jest rejestracja telefoniczna.
 3. Zrezygnować z umówionej wizyty można najpóźniej do 12 godzin przed zaplanowaną godziną wizyty dzwoniąc pod numer rejestracji 794 929 813 lub pisząc SMS. Po tym czasie nie można anulować wizyty. W przypadku nieprzyjścia na wizytę i nie odwołania jej zostanie wystawiona faktura do zapłaty w wysokości 100% za wizytę. Faktura zostanie przesłana na adres e-mail. Kolejną wizytę będzie można umówić po opłaceniu należności.
 4. W przypadku opóźnienia przyjazdu pacjenta na wizytę wymaga się jak najszybszego poinformowania rejestracji. Spóźnienie się na wizytę wiąże się ze skróceniem czasu trwania wizyty proporcjonalnie do czasu opóźnienia wizyty.

OBOWIĄZEK INFORMACYJNY RODO

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest dr n. med. Michał Rżany: michalrzany@gmail.com
 2. Dane osobowe przetwarzane są w celu prowadzenia dokumentacji medycznej na podstawie art. 9 ust. 2 lit. H RODO dot. przetwarzania szczególnych kategorii danych osobowych.
 3. Dane osobowe będą przechowywane przez okres 20 lat zgodnie z Ustawą o Prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta.
 4. Podanie danych jest wymogiem ustawowym w celu identyfikacji pacjenta.
 5. Twoje dane osobowe nie będą przekazywane innym odbiorcą.
 6. Jako administrator Twoich danych, zapewniamy Ci prawo dostępu do Twoich danych, możesz je również sprostować, żądać ich usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania. Możesz także skorzystać z uprawnienia do złożenia wobec Administratora sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych oraz prawa do przenoszenia danych do innego administratora danych.
 7. Administrator oświadcza, że wszystkie osoby upoważnione do przetwarzania danych osobowych zobowiązane są do zachowania poufności.
 8. Administrator oświadcza, iż będzie stosował ochronę powierzonych mu danych osobowych przed niedozwolonym lub niezgodnym z prawem przetwarzaniem, tj. zniszczeniem, utraceniem, modyfikowaniem, nieuprawnionym ujawnieniem lub dostępem do danych przesyłanych, przechowywanych lub w inny sposób przetwarzanych oraz przypadkową utratą, zniszczeniem lub uszkodzeniem, za pomocą odpowiednich środków technicznych lub organizacyjnych (integralność i poufność).
 9. Administrator zobowiązany jest stosować środki techniczne i organizacyjne określone w art. 32 RODO adekwatne do stwierdzonego ryzyka naruszenia praw lub wolności powierzonych danych osobowych.